Błędy medyczne

INFORMACJE OGÓLNE

Błąd medyczny (błąd lekarski, błąd w sztuce lekarskiej) to nieumyślne działanie lub zaniechanie lekarza, lekarza dentysty, pielęgniarki, położnej lub osoby wykonującej inny zawód medyczny powodujące szkodę pacjenta. Błędem medycznym jest:

  • zakażenie podczas pobytu w szpitalu, np. zakażenie gronkowcem,
  • błąd diagnostyczny – oznacza wadliwe rozpoznanie (wadliwą diagnozę) stanu zdrowia pacjenta. Jest tym, który wywiera zwykle największe konsekwencje, wpływa bowiem ujemnie na cały dalszy proces leczenia chorego, rodzi nierzadko skutki nieodwracalne, 
  • błędy terapeutyczne - polega na zastosowaniu niewłaściwej metody lub sposobu leczenia lub na zaordynowaniu niewłaściwego leku,
  • błędy okołoporodowe - błąd związany z przebiegiem porodu, np. opóźnienie cesarskiego cięcia.


Zgłoś Szkodę Skontaktuj się

Potrzebujesz darmowej konsultacji? Zadzwoń

22 243 36 96 Opłata za połączenie zgodna z taryfą operatora

POTRZEBNE DOKUMENTY

Chcąc dochodzić praw w związku z ewentualnym popełnieniem błędu medycznego:

  • należy zgromadzić z placówek medycznych CAŁĄ dokumentację związaną z leczeniem:
    Zgodnie z art. 26 Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, „Podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych udostępnia dokumentację medyczną pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta”.
  • bardzo ważne jest również zebranie faktur i rachunków, które potwierdzają dodatkowe koszty poniesione w wyniku błędu medycznego.


Zgłoś Szkodę Skontaktuj się

JAK WYGLĄDA PROCEDURA?

1

Kontakt Poszkodowanego z nami! Wystarczy email lub telefon.

2

Analiza sprawy przez współpracujących z nami lekarzy oraz prawników lub radców prawnych i adwokatów.

3

Skompletowanie niezbędnej dokumentacji medycznej i prawnej.

4

Ustalenie odpowiedzialnego podmiotu, a następnie zgłoszenie roszczeń do placówki medycznej lub jej ubezpieczyciela.

5

Postępowanie polubowne - w przypadku braku satysfakcjonującego rezultatu sprawa sądowa.

6

Zawarcie satysfakcjonującego dla Poszkodowanego rezultatu: ugody lub w drodze postępowania sądowego.

Używamy plików cookie w celu zapewnienia najlepszej jakości usług. Kontynuując, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.