Komisja Nadzoru Finansowego informuje o zawartych ugodach przez frankowiczów z bankami

Rzecznik KNF poinformował, że na koniec 2021 roku wpłynęło łącznie blisko 16 tys. umów o mediację ugód między bankami i klientami w sprawie kredytów frankowych, co potwierdza duże zainteresowanie polubownymi formami rozwiązywania tego typu sporów.

Do tej pory zawarto 5,7 tys. ugód, a około 800 mediacji zakończyło się bez zawarcia porozumienia.

W ostatnim czasie coraz więcej banków wyszło z propozycjami podpisania ugód z kredytobiorcami, którzy zawarli umowy w CHF. Ugody bazują na propozycji Komisji Nadzoru Finansowego.

KNF zaproponowała, by kredyt we frankach liczony byłby od początku jako złotowy, oprocentowany według odpowiedniej stopy WIBOR. Stawkę tę powiększałoby się o stosowaną historycznie dla takich kredytów marżę. Zastosowanie przy przewalutowaniu zasad proponowanych przez bank stawki WIBOR 3M, dedykowanej dla kredytów złotowych jest zdecydowanie mniej korzystne w porównaniu do stawki LIBOR stosowanej dla kredytów walutowych. Płacone raty przez kredytobiorcę będą zatem wyższe niż dotychczas.

Natomiast, w przypadku tzw: „odfrankowienia” umowy przez sąd, kredyt walutowy stanie się kredytem złotowym przy zastosowaniu korzystnej stawki LIBOR.


Należy pamiętać, że zawarcie z bankiem ugody oznacza, że wszystkie płacone raty kredytu będą już nie do odzyskania. Kredytobiorca nie będzie mógł dochodzić w sądzie stwierdzenia, że jego umowa zawierała niedozwolone klauzule umowne.


Otrzymałeś propozycję ugody z bankiem? Skontaktuj się z nami. Bezpłatnie przeanalizujemy twoją umowę kredytową i rzeczywiste szanse na wygranie z bankiem.


🤝 skontaktuj się z nami ☎📩
BEZPŁATNIE przeanalizujemy Twoją sprawę i doradzimy najlepsze rozwiązania
☎ +48 22 243 36 96
📩 kontakt@towarzystwoodszkodowan.pl

Material Artykuł