Aneksy do umów kredytowych dot. wskaźnika SARON

Masz kredyt we frankach szwajcarskich i otrzymałeś aneks do umowy dotyczący wskaźnika SARON? 

Od 1 stycznia 2022 r. na mocy rozporządzenia wykonawczego opublikowanego przez Komisję Europejską wskaźnik SARON zastąpiła LIBOR CHF w każdej umowie i instrumencie finansowym na terenie Unii Europejskiej.


Możliwość zamiany wskaźnika LIBOR na SARON jest obecnie dość kontrowersyjne. Do Trybunału Sprawiedliwości UE wpłynęła już pierwsza skarga na rozporządzenia Komisji Europejskiej wprowadzającego wskaźnik SARON w kredytach frankowych.

Zarzuca się w niej, że rozporządzenie ingeruje nadmiernie w obowiązujące umowy

SARON i LIBOR różnią się sposobem liczenia - LIBOR to stopa tzw. prospektywna – co oznacza, że z wyprzedzeniem znamy wysokość należnych odsetek, a SARON to stopa retrospektywna, czyli do wyliczenia tego wskaźnika posłużą dane dotyczące transakcji historycznych.

Mimo, że Komisja zapewnia, że te wskaźniki są niemalże takie same, to w rzeczywistości tak nie jest. Dlatego warto się jeszcze wstrzymać z decyzją co do ewentualnego aneksu i skonsultować sprawę z prawnikiem.


Otrzymałeś aneks do umowy kredytowej i potrzebujesz dodatkowej pomocy prawnej, poproś o poradę 

🤝 skontaktuj się z nami ☎📩
BEZPŁATNIE przeanalizujemy Twoją sprawę i doradzimy najlepsze rozwiązania
☎ +48 22 243 36 96
📩 kontakt@towarzystwoodszkodowan.pl

Material Artykuł