Gdy otrzymałeś pozew od banku za korzystanie z kapitału?

Sądy masowo ustalają nieważność umów kredytów zawartych w frankach szwajcarskich. Banki chcąc zniechęcić frankowiczów do dochodzenia swoich praw sądzie i ograniczyć ilość spraw jakie toczą się w tej chwili w sądach przeciwko nim występują z roszczeniem o wynagrodzenie za korzystanie z kapitału. Banki wystosowując pozew chcą ten sposób przerwać trzyletni termin przedawnienia.

Zasądzona nieważność umowy kredytu frankowego wynika z naruszenia przez banki postanowień dyrektywy 93/13 w sprawie nieuczciwych warunków w umowach z konsumentami poprzez wprowadzenie do umowy nieuczciwych klauzul (abuzywnych). 

Skutkiem takiego wyroku jest nieważność umowy kredytu co wiąże się z obowiązkiem stron do zwrotu spełnionych świadczeń pieniężnych. Oznacza to, że kredytobiorca jest zobowiązany do zwrotu kwoty – kapitału jaką otrzymał na konto, a na poczet spłaty zadłużenia zaliczone są wszystkie dotychczasowe wpłaty kredytobiorcy ze wszystkich tytułów (kapitał, odsetki, prowizje, ubezpieczenia, opłaty, itp.).

Kwoty dochodzone przez bank są tak liczone jakby kredytobiorca od początku zawarł umowę kredytu złotowego, oprocentowanie wg stawek stosowanych w przeszłości  dla takich kredytów.

W ocenie Rzecznika Praw Obywatelskich, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Rzecznika Finansowego „wynagrodzenia za korzystanie z kapitału” jest sprzeczne z celami Dyrektywy 93/13 i udzielonej konsumentowi na jej podstawie ochronie oraz nie znajduje oparcia w polskich przepisach.

Jeżeli otrzymałeś taki pozew, to z otrzymanymi dokumentami należy udać się do kancelarii prawnej, specjalizującej się w prowadzeniu spraw dotyczących kredytów frankowych.

🤝 skontaktuj się z nami ☎📩
BEZPŁATNIE przeanalizujemy Twoją sprawę i doradzimy najlepsze rozwiązania
☎ +48 22 243 36 96
📩 kontakt@towarzystwoodszkodowan.pl


Material Artykuł