Odszkodowania pracownicze

informacje ogólne

Odszkodowanie za bezpodstawne rozwiązanie umowy o pracę przysługuje pracownikowi, z którym rozwiązano umowę o pracę bez wypowiedzenia lub z naruszeniem przepisów o rozwiązywaniu umów o pracę. W tym trybie, przysługuje roszczenie o przywrócenie do pracy na poprzednich warunkach albo o odszkodowanie.

Ochrona pracownika przed bezprawnym wypowiedzeniem umowy może nastąpić wyłącznie z jego inicjatywy w drodze odpowiedniego powództwa.

Wadliwością wypowiedzenia są np. nieprawidłowości wynikające z faktu naruszenia przepisów o wypowiadaniu umów na czas nieokreślony (np. niezachowanie formy pisemnej, wypowiedzenie z naruszeniem przepisów wprowadzających szczególną ochronę stosunku pracy itp.).

Odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę przysługuje każdemu pracownikowi, który nie zgadza się z decyzją pracodawcy.


Zgłoś Szkodę Skontaktuj się

Potrzebujesz darmowej konsultacji? Zadzwoń

22 243 36 96 Opłata za połączenie zgodna z taryfą operatora

Co możemy uzyskać?

W razie ustalenia, że wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony jest nieuzasadnione lub narusza przepisy o wypowiadaniu umów o pracę, sąd pracy - stosownie do żądania pracownika - orzeka o bezskuteczności wypowiedzenia, a jeżeli umowa uległa już rozwiązaniu - o przywróceniu pracownika do pracy na poprzednich warunkach albo o odszkodowaniu.

Odszkodowanie, przysługuje w wysokości wynagrodzenia za okres od 2 tygodni do 3 miesięcy, nie niższej jednak od wynagrodzenia za okres wypowiedzenia.Kiedy należy wnieść odwołanie?

Pracownik, który kwestionuje zasadność lub legalność wypowiedzenia umowy o pracę, może złożyć odwołanie od tego wypowiedzenia do sądu pracy w terminie 21 dni od dnia otrzymania oświadczenia o wypowiedzeniu.

W uzasadnionych przypadkach, gdy minie już ten termin, możesz wnieść do sądu wniosek o jego przywrócenie.


Zgłoś Szkodę Skontaktuj się

Używamy plików cookie w celu zapewnienia najlepszej jakości usług. Kontynuując, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.