Wypadek przy pracy

informacje ogólne

Za wypadek w pracy uznaje się wszystkie sytuacje, w których pracownik, podczas wykonywania obowiązków służbowych doznał urazu. Do tej kategorii, zalicza się oczywiście również wypadek śmiertelny w pracy – wtedy o odszkodowanie z OC pracodawcy, pracodawcy czy od towarzystwa ubezpieczeniowego ubiegać się mogą bliscy pracownika.

Za wypadek w miejscu pracy uznaje się:

 •  sytuacje, w których pracownik wykonuje bezpośrednie polecenia swojego pracodawcy,
 •  działania podejmowane przez pracownika samodzielnie, ale mieszczące się w ramach obowiązków służbowych.


Jeśli przydarzył Ci się wypadek w pracy, odszkodowanie nie zostanie Ci przyznane automatycznie. Konieczne będzie, byś złożył wniosek o odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy.

To, jak potoczy się postępowanie w razie wypadku przy pracy zależy m.in. od:

 •  okoliczności wypadku – tego, jak sytuację oceni inspektor BHP i co było przyczyną tego, że wypadek nastąpił,
 •  posiadanych przez pracodawcę zabezpieczeń – jeśli dysponuje on np. polisą OC, a wydarzył się wypadek w pracy – odszkodowanie z OC pracodawcy będzie jednym z możliwych do uzyskania świadczeń,

Postępowanie MUSI uwzględniać sporządzenie protokołu powypadkowego! Upewnij się, że powstał!

Co jeśli protokół powypadkowy nie został sporządzony?


Zgłoś Szkodę Skontaktuj się

Potrzebujesz darmowej konsultacji? Zadzwoń

22 243 36 96 Opłata za połączenie zgodna z taryfą operatora

Przytrafił Ci się wypadek w pracy. Co dalej?

Postępowanie z rozsądkiem zagwarantuje adekwatne odszkodowanie.

Czy należy Ci się odszkodowanie za wypadek w pracy od pracodawcy, czy może od ubezpieczyciela? Form, jakie przybrać może rekompensata za poniesione straty może być co najmniej kilka. Mówić można m.in. o:

 • jednorazowym odszkodowaniu – będące formą pokrycia strat spowodowanych przez zbiorowy wypadek przy pracy czy każdy inny, 
 • rencie rehabilitacyjnej – gdy chodzi o wypadek przy pracy, pracodawcy nierzadko ponoszą taki koszt, 
 • rencie alimentacyjnej, gdy miejsce miał np. śmiertelny wypadek w pracy – wynagrodzenie zmarłego pracownika mogło stanowić ważny element domowego budżetu rodziny, a odszkodowaniem jest regularne świadczenie,
 • i wiele więcej. 


By wysokość, jaką przyjmie odszkodowanie za wypadek w pracy od pracodawcy była adekwatna, musisz ją właściwie wskazać. Dlatego właśnie najlepiej będzie, jeśli zadbają o to eksperci.Zanim otrzymasz za wypadek przy pracy odszkodowanie, musisz zadbać o to, by wszystko wydarzyło się zgodnie z procedurą. Gdy chodzi o każdy typowy wypadek przy pracy, procedura jest taka sama:


 1. Jeśli stan zdrowia Ci na to pozwala, najszybciej powiadom o wypadku przełożonego lub pracodawcę. Jeżeli nie – poproś o to świadka wydarzeń.
 2. Jeśli zależy Ci na tym, by świadczenia z tytułu wypadku przy pracy były adekwatnie wysokie – skontaktuj się z Powszechnym Towarzystwem Odszkodowań.
 3.  Poinstruujemy Cię o tym, co robić, by uzyskać odszkodowanie od pracodawcy za wypadek przy pracy.
 4.  Upewnij się, że powstał protokół powypadkowy – to jeden z najważniejszych dokumentów UWAGA: Podpisz oświadczenie o wypadku w pracy dopiero, gdy dokładnie je przeczytasz i w pełni zgadzasz się z jego treścią. Jeśli masz wątpliwości – skonsultuj to z nami.
 5.  Bez względu na to, czy był to wypadek zbiorowy przy pracy czy indywidualne zdarzenie – zbierz wszystkie dane oraz znajdź świadków, którzy potwierdzą prawdziwy przebieg zdarzeń.
 6.  Uzyskaj od lekarza wszystkie informacje o stanie zdrowia – będzie to ważne zawsze, gdy ubiegasz się o odszkodowanie za wypadek przy pracy.
 7.  Skompletuj dokumenty, które potwierdzą przebieg i koszty leczenia. Zawsze, gdy w grę wchodzi wypadek w pracy, dokumenty to podstawa.
 8.  SKONTAKTUJ się z nami, a dopilnujemy dalszych procedur – tak, byś uzyskał odszkodowanie – wypadek przy pracy nie musi narażać Cię na niepotrzebne straty.
Zgłoś Szkodę Skontaktuj się

Używamy plików cookie w celu zapewnienia najlepszej jakości usług. Kontynuując, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.